Aktualności: Sprawy urzędowe

MAH w nowej odsłonie

31 maja 2021

70 000 zł z budżetu miasta trafiło do Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Dotacja zostanie wykorzystana na prace remontowe. Fasady zabytkowych kamienic zasłoniło już rusztowanie. Roboty będą prowadzone również wewnątrz.

W ramach inwestycji odbudowane zostaną gzymsy dwóch budynków na Rynku Staromiejskim. Zaplanowano także wymianę zniszczonych rynien i uzupełnienie tynków zewnętrznych. W salach wystawowych zlikwidowane będą zacieki.

MAH na Rynku Staromiejskim mieści się w odwachu i dwóch sąsiadujących z nim kamienicach. Od 2013 r. placówka ma również siedzibę w odrestaurowanej Bastei w Parku Piastowskim. Aktualny harmonogram otwarcia wystaw w czerwcu można znaleźć tutaj.

Zdjęcia: UM w Stargardzie