Aktualności: Edukacja

Mali artyści działają online

6 maja 2021

Przedszkole Miejskie nr 2 „Mali Artyści” już od pięciu lat owocnie współpracuje z niemieckim partnerem. W tym czasie zrealizowano wiele ciekawych działań dla dzieci. Pandemia koronawirusa uniemożliwia bezpośrednie spotkania, ale więzi są podtrzymywane online.

Stargardzka Dwójka współpracuje ze stowarzyszeniem IG Frauen und Familien e.V Prenzlau, które prowadzi przedszkole „Kita Uckersternchen”. To właśnie ta placówka jest partnerem do realizacji wielu wspólnych działań z „Małymi Artystami”. Przez lata współpraca umacniała się poprzez wspólną realizację wielu projektów. Odbywały się wymiany transgraniczne zarówno dla dzieci, ale i opiekunów obu placówek. Z wypracowanych pomysłów korzystają zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

– Na przestrzeni tych kilku lat odbyło się wiele dyskusji i zabaw, a ich uczestnicy mieli możliwość zapoznać się ze zwyczajami i kulturą obu krajów. Najważniejsze były jednak kontakty osobiste dzieci i dorosłych zaangażowanych w realizację projektów. Uczestnicy tych spotkań poprzez wszystkie działania, które się dotychczas odbyły bardzo się zaprzyjaźnili – mówi Dorota Strońska, dyrektor PM nr 2.

Pandemia koronawirusa już od ponad roku nie pozwala na organizacje swobodnych, osobistych spotkań między partnerami. W planach były m.in. zielone szkoły i festyn sportowy, które jednak przełożono w czasie. Obu stronom zależy na podtrzymaniu więzi i dobrych relacji. Aby zachować polsko-niemiecką współpracę transgraniczną, zdecydowano się na spotkania online. To wymagało wzmocnienia kompetencji cyfrowych. – Nasz wspólny projekt umożliwił podtrzymanie dotychczasowej współpracy oraz opracowanie dobrych praktyk w celu ograniczenia następstw pandemii w rejonie transgranicznym. Jego celem było zrekompensowanie braku osobistych kontaktów polsko-niemieckich, wspólne rozwijanie innowacyjnych pomysłów edukacji przedszkolnej oraz ich wdrażanie w przestrzeni cyfrowej – mówi Dorota Strońska, dyrektor PM nr 2.

Uczestnicy projektu zgodnie przyznają, że dostarczył on im wielu wrażeń i pozytywnych doznań, umożliwiając wirtualne spotkania dwóch zaprzyjaźnionych placówek. Działania online nie zastąpią bezpośredniego kontaktu na żywo. Mimo to obie placówki zdobyły nowe kompetencje cyfrowe, które będą bardzo przydatne w przyszłości. Dzieci miały natomiast możliwość nauki i zabawy online ze swoimi niemieckimi rówieśnikami, co przysporzyło im wiele radości.

Projekt „Partnerska edukacja online w ramach współpracy polsko-niemieckiej Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Artyści” z Przedszkolem Uckersternchen – IG Frauen und Familien Prenzlau e.V.” został dofinasowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia Pomorze Przednie/ Branderburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Zdjęcia: Przedszkole Miejskie nr 2 „Mali Artyści” w Stargardzie