Aktualności: Biznes

Mamy najwyższy standard obsługi

28 kwietnia 2023

Stargard został bardzo dobrze oceniony przez twórców Raportu z oceny atrakcyjności terenów inwestycyjnych i jakości obsługi inwestorów w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim. Jego autorami są specjaliści z Centrum Rozwoju Biznesu z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie. Nasze miasto wyróżniło się na tle innych gmin biorących udział w badaniach i otrzymało certyfikat potwierdzający wdrożenie najwyższych standardów obsługi inwestora.

W raporcie porównano 33 jst województwa zachodniopomorskiego. W ogólnym zestawieniu Stargard zajął wysoką, drugą pozycję – tuż za Szczecinem, który był bezkonkurencyjny m.in. ze względu na dostępność komunikacyjną i kapitał ludzki. Świetnie wypadliśmy za to w podkategoriach: podaż terenów inwestycyjnych oraz udogodnienia i jakość obsługi inwestorów – w obu przypadkach wyprzedziliśmy w rankingu stolicę naszego województwa.

W Stargardzie działają 2 parki przemysłowe – Stargardzki Park Przemysłowy i Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii. W SPP na 150 ha działa prawie 60 przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 2600 osób. Z kolei PPNT zajmuje powierzchnię około 850 hektarów. Jest tam zlokalizowanych przeszło 30 firm różnych branż. W całym parku przemysłowym na terenie dawnego lotniska w Kluczewie pracuje już ponad 6000 osób. Regularnie pojawiają się też nowe podmioty zatrudniające następnych ludzi, co jest najlepszym potwierdzeniem naszej wysokiej pozycji w raporcie opracowanym przez specjalistów z ZSB.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum