Aktualności: Turystyka

Mamy oko na zabytki

25 października 2022

W Stargardzie od wielu lat realizowany jest Gminny Program Opieki nad Zabytkami. To ważny dokument, który określa m.in. zasady ochrony najcenniejszych historycznie budynków i miejsc oraz ich promocję wśród mieszkańców oraz turystów. Prezydent Stargardu regularnie przedstawia radnym Rady Miejskiej sprawozdanie z realizacji tego programu. Podczas październikowej sesji jednogłośnie przyjęto nową wersję opracowania na lata 2022-2025.

– Ten program został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Jego trzema głównymi celami jest utrzymanie i wyeksponowanie zachowanych zasobów i struktury krajobrazu kulturowego, funkcjonowanie dziedzictwa kulturowego w procesach aktywizacji społecznej i ekonomicznej oraz powstanie świadomych więzi lokalnych społeczności z dziedzictwem kulturowym i potrzeba jego zachowania – mówi Piotr Mync, zastępca prezydenta.

W opracowaniu można znaleźć również szczegółowe informacje o wszystkich naszych zabytkach i miejscach cennych historycznie. W Stargardzie jest ich aż 890. To zarówno doskonale znane kościoły, baszty i bramy, ale również kamienice mieszkalne, parki i budynki poprzemysłowe. Ochroną objęte są też m.in. przedmioty (np. wyposażenia kościołów), historyczny układ urbanistyczny, krajobraz kulturowy i tereny wokół zabytków.

W Stargardzie mamy dwa Pomniki Historii. To wyjątkowo cenne zabytki – zespół kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne wraz z zachowanymi basztami, bramami i bastejami. Miasto regularnie inwestuje w te miejsca. Tylko w ostatnich kilku latach dofinansowaliśmy remont stulecia kolegiaty, pozyskane środki zewnętrzne pozwoliły na odbudowę i wzmocnienie fragmentu murów przy ul. Klasztornej, a w planach są renowacje kolejnych zabytków.

Zdjęcia: Grażyna Małek/Damian Gaworski/Marcin Karczewski/Izabela Opszała