Aktualności: Sprawy urzędowe

Mamy pieniądze na nowe piece

19 grudnia 2019

Stargard zdobył ponad 1 200 000 zł na likwidację pieców węglowych lub wymianę na inny system ogrzewania. Mieszkańcy już w przyszłym roku będą mogli dostać dofinansowanie na ten cel. Dzięki temu powietrze w mieście będzie czystsze – do środowiska dostanie się mniej zanieczyszczeń. Nowoczesne formy ogrzewania to także zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników.

– Mamy wdrożone skuteczne rozwiązania wpływające na poprawę jakości powietrza w Stargardzie. Wykorzystujemy coraz więcej ekologicznego ciepła geotermalnego. PEC używa już ponad 30% energii z wnętrza ziemi. Spółka przyłącza też do swojej sieci kolejne domy. Mieszkańcy skorzystali także z dofinansowań na wymianę pieców. STBS termomodernizuje następne kamienice – mówi prezydent Rafał Zając.

Dzięki pozyskanemu przez miasto dofinansowaniu z całego Stargardu zniknie 200 kolejnych pieców, które najbardziej zanieczyszczają powietrze. – To dobra wiadomość dla stargardzian, bo poza czystszym powietrzem, zyskają też wygodę i bezpieczeństwo. Pozyskanie ponad 1 200 000 zł dotacji świadczy również o sprawności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez pracowników Urzędu Miejskiego – dodaje prezydent. Wartość programu to w sumie ponad 1 800 000 zł.

Projekt realizowany w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego zakłada likwidację kolejnych pieców na paliwo stałe. Będzie można je wymienić na bardziej ekologiczne – zasilane paliwem stałym o niskiej emisyjności. Udział w programie to także możliwość otrzymania dofinansowania na podłączenie do sieci ciepłowniczej. Inną opcją może być zainstalowanie ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego oraz opartego na odnawialnych źródłach energii.

Już w pierwszym kwartale przyszłego roku ma ruszyć akcja informująca o tym, jak zdobyć pieniądze na wymianę pieca. O szczegółach będziemy informować na www.stargard.pl i w „Stargardzkim Informatorze Samorządowym”.

Zdjęcie: pexels.com

Projekt Gminy Miasto Stargard nr RPZP.02.14.00-32-A041/19 pn. „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 17.12.2019 r. został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.