Aktualności: Sprawy urzędowe

Mamy plany na zmiany

25 maja 2021

Wiadomo już jak będzie się zmieniała spora część Stargardu – niedaleko jego centrum. Nowe mieszkania, miejsca na biura, tereny rekreacyjne i zielone. Radni Rady Miejskiej jednogłośnie przyjęli projekty uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla ulic S. Okrzei, B. Limanowskiego, Wojska Polskiego oraz Zakole, J. Kochanowskiego i S. Okrzei.

– Oba te plany zagospodarowania przestrzennego obejmują znaczny obszar miasta. Na naszych oczach przekształca się on z poprzemysłowego, zdegradowanego, w coraz bardziej funkcjonalny i lepiej wyglądający. Dziś dokładnie widać, jak duży jest tam potencjał. To atrakcyjna część Stargardu, blisko centrum i naturalnych atutów miasta, jakim jest chociażby rzeka Ina. Wciąż powstają tam kolejne mieszkania i będą budowane następne – mówi prezydent Rafał Zając.

Przyjęte plany dotyczą w sumie blisko 30 hektarów miasta. Na tych terenach już teraz widać spore zmiany: nowe osiedla przy ul. B. Limanowskiego i J. Kochanowskiego, czy chociażby nowoczesny budynek sądu przy ul. S. Okrzei. Następne przeobrażenia są kwestią czasu. Jeden z inwestorów już zapowiedział zupełną przebudowę dawnego magazynu zbożowego – kaszarni. Obiekt po modernizacji znacznie podniesie estetykę tej części miasta. Wiadomo również, że zupełnie nowe osiedle z nawet 220 mieszkaniami i zabudową jedno- oraz wielorodzinną ma powstać w rejonie ul. Nadbrzeżnej. – Stargard odżywa gospodarczo i ciągle się rozwija. To daje intensywny impuls dla nowej zabudowy mieszkaniowej, dla poważnych i wyraźnych przekształceń urbanistycznych. Właśnie dlatego nie wolno rezygnować z naszego strategicznego kierunku, którym jest rozwój gospodarczy Stargardu. On wpływa na rozkwit miasta w szerokim rozumieniu – dodaje prezydent Rafał Zając.

Oba przyjęte przez radnych plany mają porządkować przestrzeń, umożliwiając także jej przekształcanie. Jednocześnie chronią zabytki i precyzują zasady powstawania nowych budynków. To projekty wieloletnie, do których stosować się mają zarówno inwestorzy, jak i miasto.

Mapy: Geoportal/Ortofotomapa