Aktualności: Sprawy urzędowe

Mamy płomień z Betlejem

20 grudnia 2021

Tradycyjnie już harcerze z Hufca ZHP Stargard przynieśli do Urzędu Miejskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Co roku pokonuje tysiące kilometrów przez całą Europę, by dotrzeć m.in. do naszego miasta. Symboliczny płomień przyjął prezydent Rafał Zając. Teraz mogą go zabrać do domu wszyscy chętni stargardzianie.

Światło za każdym razem odpalane jest od wiecznego ognia z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Płomień symbolizuje wzajemną sympatię, zrozumienie i wsparcie. Betlejemskie Światło Pokoju wędruje po Europie już od 29 lat. Niosą je harcerze i skauci z kilkudziesięciu krajów – w tym roku pod hasłem „Światło nadziei”. To nadzieja na lepszy, bezpieczny świat wolny od pandemii, ale też na samorozwój i pracę nad sobą.

W Urzędzie Miejskim Betlejemskie Światło Pokoju – jak co roku – stanęło tuż obok szopki w Biurze Obsługi Klienta przy ul. S. Czarnieckiego 17. Do czwartku (23.12.) do 18:00 można przyjść i odpalić od niego własne świece.

Zdjęcia: UM w Stargardzie