Aktualności: Sprawy urzędowe

Metalowa coraz dłuższa

6 maja 2021

Trwają intensywne prace w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii. Ul. Metalowa jest przedłużana – nowa jezdnia wkrótce połączy kolejne tereny inwestycyjne z już istniejącymi. Jednocześnie następne działki są uzbrajane. Nowi inwestorzy będą mieli do dyspozycji ponad 20 hektarów powierzchni.

Na przedłużanej części ul. Metalowej kładziona jest nawierzchnia bitumiczna. Jednocześnie wzdłuż nowej jezdni powstaje chodnik z kostki betonowej. Całość oświetlą ledowe latarnie. Dzięki temu poprawi się komfort i bezpieczeństwo zarówno pieszych, rowerzystów, jak i kierowców. Ta inwestycja znacząco poprawi funkcjonalność terenów w PPNT.

Trwa również uzbrajanie kolejnych działek. Dzięki temu inwestorzy zyskają dobre warunki do rozwoju swoich firm, a co za tym idzie – stworzenia następnych miejsc pracy dla stargardzian. W ramach tej inwestycji powstaną 3 drogi wewnętrzne. Wszystkie odcinki nowej jezdni będą miały łącznie długość prawie 1,5 km. Piesi i rowerzyści skorzystają z wygodnych chodników i ciągów pieszo-rowerowych, a całość oświetlą latarnie.

Zdjęcia: UM w Stargardzie