Aktualności: Sprawy urzędowe

Miasto pod czujnym okiem

31 maja 2022

Prawie 13 000 zdarzeń, niemal 5 500 interwencji, obsługa kamer monitoringu i zabezpieczanie różnych akcji – za strażnikami miejskimi pracowity 2021 r. Każdego roku przygotowywane jest sprawozdanie z działalności funkcjonariuszy. Z taką informacją zapoznali się radni podczas majowej sesji Rady Miejskiej.

Strażnicy miejscy w dni powszednie pracują na dwie zmiany. Pierwsza rozpoczyna się o 7:00, a druga kończy o 22:00. Dodatkowo w soboty, niedziele i święta całego miasta pilnuje patrol interwencyjny. Przez całą dobę pod telefonem jest również Dyżurny Techniczny Miasta, który przekazuje najpilniejsze zgłoszenia nie tylko strażnikom, ale również m.in. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, Urzędowi Miejskiemu i Fundacji „Dzika Ostoja”.

Funkcjonariusze podejmują interwencje z własnej inicjatywy, a także reagują na sygnały od mieszkańców. W 2021 r. stargardzianie zgłosili ponad 3 300 różnych zdarzeń. Działania strażników dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa w komunikacji, zakłócania spokoju i spożywania alkoholu w niedozwolonych miejscach. Strażnicy obsługują też kamery miejskiego monitoringu. W 2021 r. odnotowano dzięki nim 174 zdarzenia – dotyczące m.in. nieprawidłowego parkowania, picia alkoholu w miejscach publicznych i nieporządku. 42 nagrania zostały zabezpieczone i udostępnione innym służbom.

Straż Miejska prowadziła również działania edukacyjne. To prelekcje w szkołach i placówkach opiekuńczych. W zeszłym roku funkcjonariusze przygotowali 115 pogadanek. Z młodymi ludźmi poruszyli przede wszystkim tematy związane z bezpieczeństwem w drodze do szkoły, a także cyberprzemocą. Strażnicy zabezpieczali również zgromadzenia publiczne oraz przemarsze. Dbali o porządek w Punkcie Szczepień Powszechnych w Stargardzkim Centrum Kultury i uczestniczyli w corocznej ogólnopolskiej akcji „ZNICZ”. Patrolowali też miasto w noc sylwestrową.

Zima to zawsze czas dodatkowych obowiązków. Strażnicy miejscy brali udział w regularnym monitoringu osób bezdomnych. W największe mrozy pomogli też stargardzianom uruchomić 127 pojazdów. Przez cały rok reagowali również na sygnały dotyczące spalania odpadów. W 2021 r. funkcjonariusze podjęli 130 takich interwencji. Z kolei dzięki skutecznym działaniom SM z ulic Stargardu zniknęło 76 wraków – zabranych przez właścicieli lub usuniętych na zlecenie strażników.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum