Aktualności: Kultura

Miejsce pamięci w Kluczewie

31 stycznia 2023

Niewielu współczesnych mieszkańców tej dzielnicy Stargardu wie, że w latach dwudziestych XX wieku przy dzisiejszej ul. J. Lelewela stanął pomnik upamiętniający żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Przetrwał tylko kilkanaście lat – został zburzony po zakończeniu II wojny światowej, a z pozostałości usypano kopiec. W 2018 roku wydobyto z niego dziewiętnaście głazów z nazwiskami poległych i zaginionych kluczewian. Można je zobaczyć na cmentarzu przy kościele Świętego Krzyża (ul. Lotników 8).

– Działania mające na celu przywrócenie historycznego upamiętnienia mieszkańców wsi Kluczewo (niem. Klützow) poległych w trakcie I wojny światowej prowadzone były od 2018 roku. W 2022 roku na terenie skweru przy ul. J. Lelewela wykopano głaz z datami 1914-1918. W tym samym czasie wszystkie elementy dawnego pomnika zostały ustawione i zaaranżowane na nowo na terenie cmentarza przy kościele pw. Świętego Krzyża w Kluczewie. Uzupełnieniem całego założenia jest tablica przedstawiająca historię i okoliczności powstania tego historycznego upamiętnienia – mówi kustosz Andrzej Bierca z Działu Dokumentacji Zabytków Muzeum Archeologiczno-Historycznego.

Po zakończeniu I wojny światowej w wielu wsiach i miastach pojawiły się symboliczne miejsca pamięci o tych, którzy polegli lub zaginęli na froncie. Pomnik w Kluczewie składał się z podstawy z polnych kamieni, na której znajdował się ośmiotonowy głaz z rytem Żelaznego Krzyża, datami 1914-1918 i dużą literą W (inicjał cesarza Niemiec Wilhelma II). Wokół upamiętnienia ułożono trzydzieści dwa kamienie z imionami i nazwiskami poległych i zaginionych mieszkańców ówczesnej wsi Kluczewo. Dziś na cmentarzu przy kościele Świętego Krzyża można obejrzeć dziewiętnaście z nich. Zachował się również głaz wieńczący pomnik.

Muzeum w porozumieniu z miastem zarządza zabytkami w Stargardzie, prowadzi sprawy związane z upamiętnieniami, świadectwami historii miasta i jego mieszkańców. Na ten cel MAH co roku dostaje dotację w wysokości około 100 000 zł.

Zdjęcia: MAH