Aktualności: Działania społeczne

MIEJskie SERCE pełne dobra

22 czerwca 2021

Pomoc potrzebującym i jednocześnie troska o środowisko naturalne – metalowe serce przed Urzędem Miejskim to dowód na to, że stargardzianie bezinteresownie troszczą się o innych. Plastikowe nakrętki mogą tam wrzucać wszyscy. Każda osoba z niepełnosprawnościami lub jej opiekun może takie odpady odebrać, a za pieniądze z ich sprzedaży sfinansować np. zakup leków lub rehabilitację.

Akcja „MIEJskie SERCE” jest bardzo prosta. Przez cały czas mieszkańcy wrzucają plastikowe nakrętki do pojemnika znajdującego się tuż przy wejściu do Urzędu Miejskiego przy ul. S. Czarnieckiego 17. Odbierają je osoby, które potrzebują pieniędzy na leczenie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wydatki związane z niepełnosprawnością – swoją lub dziecka czy innego członka rodziny.

Aby otrzymać nakrętki, trzeba wypełnić formularz (do pobrania z załącznika poniżej) i dostarczyć go do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. S. Czarnieckiego 17 lub wysłać e-mailem na adres: m.bronik@um.stargard.pl. Jednorazowe zgłoszenie upoważnia do odbierania plastiku przez 2 miesiące. Szczegółowy regulamin również jest w załączniku poniżej.

Kilogram takich plastikowych nakrętek w skupie ma wartość kilkudziesięciu groszy. To również ekologiczne działanie. Taki surowiec zostaje później ponownie wykorzystany. Z kolei mieszkańcy zyskują wiedzę o selektywnej zbiórce odpadów.

Zdjęcia: UM w Stargardzie

MIEJskie SERCE – regulamin

MIEJskie SERCE – formularz zgłoszenia

MIEJskie SERCE – formularz przekazania

MIEJskie SERCE – oświadczenie o rezygnacji