Aktualności: Sprawy urzędowe

Miliony dla Stargardu

13 stycznia 2022

Ostatni kwartał 2021 r. zakończyliśmy doskonale – pozyskując prawie 30 000 000 zł środków zewnętrznych. Tę imponującą kwotę dopisujemy do pozostałych pieniędzy zdobytych przez miasto w ubiegłym roku. Dzięki ponad 82 200 000 zł realizowane były – i wciąż są – liczne inwestycje, a mieszkańcy z różnych grup społecznych mogą liczyć na wsparcie. W 2022 r. nie zwalniamy tempa – na rozpatrzenie czekają już kolejne wnioski.

Środki zewnętrze pozyskiwane są z wielu źródeł. Dzięki temu pieniądze trafiają w różne miejsca – zarówno na inwestycje np. drogowe, ale też do szkół, przedszkoli i instytucji kultury. Ze wsparcia korzystają dzieci, seniorzy i najbardziej potrzebujący stargardzianie. Zdobyte dofinansowanie umożliwia też m.in. uruchomienie kolejnych pożyczek płynnościowych dla przedsiębiorców.

Ostatni kwartał to duże – prawie 23 000 000 zł – pieniądze pozyskane na przebudowę ulic w dzielnicy Kluczewo. Ta znacząca inwestycja poprawi bezpieczeństwo i komfort stargardzian poruszających się po ul. Kosmonautów, ul. Lotników i ul. J. Lelewela. Zdobyte środki zewnętrzne umożliwiły też wykonanie nieco mniejszych prac drogowych – m.in. doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu ul. S. Czarnieckiego.

Wszystkie miejskie szkoły podstawowe dostały też pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu (np. drukarek 3D, komputerów, aparatów fotograficznych i mikrofonów) w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Z kolei Książnica Stargardzka zyskała dla czytelników nowości wydawnicze – zarówno w tradycyjnej formie, jak i w ramach dostępu zdalnego.

Przez cały 2021 r. miasto zdobyło łącznie ponad 82 000 000 zł. To przede wszystkim dofinansowania, ale również pożyczki i zwroty kosztów. Do pozyskania są kolejne miliony – kilkanaście wniosków czeka już na rozpatrzenie. Za kilka miesięcy sprawdzimy, co udało się dostać w I kwartale 2022 r.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum