Aktualności: Działania społeczne

Miliony na bezcenną pomoc

29 grudnia 2023

Prawie 3 000 000 zł wydamy łącznie w 2024 r. i 2025 r. na szerokie wsparcie stargardzian i aktywizację różnych grup społecznych. Dzięki tym pieniądzom pomoc dostaną m.in. osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy. To również konkretne ułatwienia dla organizacji pozarządowych działających w Stargardzie. Dotacje z budżetu miasta trafią do podmiotów, które zgłosiły swoje oferty do konkursu.

W naszym mieście w najbliższych latach nadal będzie działać mieszkalnictwo wspomagane m.in. dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju (w tym z autyzmem i zespołem Aspergera), a także Środowiskowy Dom Samopomocy typu B. Seniorzy wciąż spędzą wartościowy czas w Klubie „Senior+” i w Dziennym Domu „Senior+”. Dotacje pozwolą także na prowadzenie socjoterapii i działań aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami. Pieniądze pomogą również zapewnić usługi opiekuńcze najbardziej potrzebującym stargardzianom. Konkretne środki trafią także do prowadzących Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. To miejsce, w którym fundacje i stowarzyszenia dostają specjalistyczne porady, ale też korzystają z udostępnionych pomieszczeń, wypożyczają sprzęt i biorą udział w szkoleniach.

W 2024 i 2025 roku pieniądze otrzymają: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, Stowarzyszenie „Potrzebny Dom”, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością „Godna Przyszłość”, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie, Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu „OREW”, Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”.

Zdjęcie: Paweł Bieg/archiwum