Aktualności: Działania społeczne

Miliony pomocnych dłoni

28 listopada 2023

Co najmniej 10 000 000 zł planujemy wydać w 2024 r. na współpracę z organizacjami pozarządowymi. To pieniądze na pomoc dla potrzebujących stargardzian, ale także realizację ciekawych projektów, warsztatów, imprez i akcji. Radni Rady Miejskiej jak co roku przyjęli Program Współpracy Miasta Stargard z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. Dokument określa główne zasady wsparcia NGO.

– To program, który funkcjonuje w naszym mieście od dawna i jest już doskonale znany. W przyszłym roku jeszcze bardziej rozszerzymy zakres wsparcia udzielanego mieszkańcom dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nowa propozycja będzie dotyczyła pomocy rodzinie i edukowaniu w zakresie praw dziecka. Chcemy stworzyć lokalny klub rodzinny. Rodzice – obecni, a także przyszli – zyskają tam m.in. specjalistyczne poradnictwo – mówi Ewa Sowa, zastępca prezydenta.

Najważniejszym celem programu jest wsparcie rozwoju stowarzyszeń i fundacji działających w Stargardzie, a także szeroka współpraca z jak największą korzyścią dla mieszkańców. Nasze NGO od wielu lat realizują działania na rzecz ludzi z różnych grup społecznych i o różnych potrzebach – dzieci, młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, wychodzących z nałogów, zmagających się z życiowymi trudnościami, a także mającymi te same zainteresowania. W Stargardzie działa ponad 100 organizacji pozarządowych – wiele z nich to koła lub oddziały ogólnopolskich NGO, ale mamy również stowarzyszenia założone u nas. Zakres ich działalności jest bardzo szeroki. Zajmują się m.in. pomocą społeczną, kulturą, sztuką, sportem, wolontariatem, ochroną i promocją zdrowia oraz turystyką i krajoznawstwem.

Dzięki współpracy z miastem NGO mogą poszerzać swoją ofertę i realizować działania na większą skalę. Program zakłada, że w przyszłym roku z budżetu miasta popłynie do nich co najmniej 10 000 000 zł. Ostateczne wydatki mogą być jeszcze większe. Przekonamy się o tym w 2025 r., po publikacji corocznego sprawozdania współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Te pieniądze to konkretne wsparcie potrzebujących stargardzian, a także szansa na realizację pasji, odkrywanie talentów i spędzanie czasu w wartościowy sposób.

Od lat działa u nas Stargardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Tam fundacje i stowarzyszenia korzystają ze specjalistycznego, bezpłatnego poradnictwa, ale dostają też konkretną pomoc – np. udostępnianie pomieszczeń i wypożyczanie sprzętu, a także możliwość udziału w szkoleniach i wsparcie przy przygotowywaniu materiałów promocyjnych.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum