Aktualności: Działania społeczne

Misja z żywnością

1 września 2023

Jest pomoc dla najbardziej potrzebujących stargardzian. Stowarzyszenie „Misja Dobra Nowina” prowadzi Punkt Wydawania Żywności. Z takiej formy wsparcia mogą skorzystać osoby, które mają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Aby je otrzymać, należy spełniać kryterium dochodowe i przedstawić zaświadczenie o dochodach w MOPS (ul. Warszawska 9a).

Misja Dobra Nowina będzie wydawać żywność 8.09. (piątek) w punkcie przy ul. Wojska Polskiego 21 od 12:30 – alfabetycznie, zgodnie z nazwiskami osób posiadających skierowanie z MOPS. Takiego wskazania nie muszą przedstawiać osoby bezdomne. Pełny harmonogram można znaleźć na plakacie.

W ramach akcji potrzebujący stargardzianie otrzymają m.in. cukier, makaron, mleko i olej. Po pomoc mogą się zgłosić osoby, które w tym roku jeszcze nie korzystały z takiej formy wsparcia. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, podprogram 2021+, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Zdjęcie: FB/Misja Dobra Nowina