Aktualności: Sprawy urzędowe

Mniej smogu w Stargardzie

28 stycznia 2020

Już niedługo będzie można składać wnioski na dofinansowanie likwidacji pieców węglowych lub ich wymianę na inny system ogrzewania. Do 2023 r. Stargard wyda na ten cel ponad 1 800 000 zł. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła regulamin przyznawania dotacji. Teraz dokument musi zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Zaraz po tym ruszy cała procedura.

– Program jest nowy i ma nieco inne kryteria niż dotychczasowe projekty. Podstawowy wymóg jest taki, że muszą to być już tzw. docieplone budynki. Zakładamy, że będzie to w sumie około 200 dotacji na poziomie 7 500 zł każda. Spodziewamy się, że środki zostaną wydane głównie na podłączenia do sieci cieplnej, sieci gazowej, założenie kotłów na biomasę, pomp ciepła i kotłów na paliwa stałe o mniejszej emisyjności – mówi Piotr Mync, zastępca prezydenta.

W Stargardzie cały czas podejmowane są działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w swojej działalności korzysta już w ponad 30% z energii płynącej z geotermii. Mieszkańcy dostawali też dofinansowania na wymianę pieców, a Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nieustannie termomodernizuje kamienice.

Dzięki ruszającemu niedługo programowi antysmogowemu z całego Stargardu zniknie 200 kolejnych pieców najbardziej zanieczyszczających powietrze. W zamian (z zachowaniem poniższej hierarchii) mieszkańcy będą mogli korzystać z:

– podłączenia do sieci ciepłowniczej,

– ogrzewania gazowego,

– ogrzewania opartego o odnawialne źródła energii,

– spalania gazu z butli,

– ogrzewania elektrycznego,

– ogrzewania olejowego,

– ogrzewania na paliwo stałe o niskiej emisyjności.

Stargard zdobył na ten cel ponad 1 200 000 zł dofinansowania. Najprawdopodobniej jeszcze w pierwszym kwartale tego roku ruszy akcja informująca o tym, jak zdobyć pieniądze na wymianę pieca. O szczegółach będziemy informować na www.stargard.pl i w „Stargardzkim Informatorze Samorządowym”.

Projekt Gminy Miasto Stargard nr RPZP.02.14.00-32-A041/19 pn. „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwo stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 17.12.2019 r. został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II G.

Zdjęcie: pexels.com