Aktualności: Sprawy urzędowe

Moja Woda z dofinansowaniem

27 lipca 2020

Trwa nabór wniosków do programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W ramach projektu „Moja Woda” można uzyskać dotację m.in. na zakup i montaż zbiorników retencyjnych, a także przewodów odprowadzających wody opadowe. Zgłoszenia przyjmowane są internetowo – przez Portal Beneficjenta.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 5 000 zł. Środki powinny zostać przeznaczone np. na zakup, montaż, budowę lub uruchomienie przewodów odprowadzających wody opadowe do zbiornika nadziemnego, instalacji rozsączającej, zbiornika retencyjnego, a także pozostałych elementów do nawadniania albo innego wykorzystania zatrzymanej wody. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.

Aby zgłosić się do programu „Moja Woda” najpierw trzeba założyć konto na Portalu Beneficjenta. Po zalogowaniu należy pobrać i wypełnić formularz (znajduje się w zakładce po lewej stronie), a następnie wysłać go przez skrzynkę również dostępną na www.wnioski.wfos.szczecin.pl. Wypełniony wniosek powinien tego samego dnia zostać wydrukowany i podpisany. Potem trzeba dostarczyć dokumenty (osobiście lub pocztą) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin. Szczegółowe informacje o programie można znaleźć tutaj.