Aktualności: Działania społeczne

MOPS – dopłaty do czynszu

8 stycznia 2021

W związku z trwającą pandemią koronawirusa można składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje dokumenty do 31.03. (środa). Taka dopłata wynosi 75% miesięcznego czynszu, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Szczegółowe zasady można znaleźć tutaj. Dodatkowa pomoc jest skierowana do osób, które spełniają warunki przyznania dodatku mieszkaniowego, a średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. Do wniosku o takie wsparcie należy też dołączyć m.in. potwierdzenie wysokości opłacanego czynszu i oświadczenie o dochodach za 2019 r.

MOPS przygotował przykładowe wyliczenia dodatków z dopłatą do czynszu dla rodziny czteroosobowej i jednoosobowej.

Gospodarstwo 4-osobowe:                                             

Czynsz najmu – 1100,00 zł

75% czynszu najmu – 825,00 zł

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku – 304,00 zł

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w 2019 r. – 900,00 zł

Przyznany dodatek mieszkaniowy – 440,23 zł

Dopłata do czynszu – 384,77 zł                                      

(825,00 zł – 440,23 zł)

Gospodarstwo jednoosobowe:

Czynsz najmu – 600,00 zł

75% czynszu najmu – 450,00 zł

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – 467,16 zł

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w 2019 r. – 2100,00 zł

Przyznany dodatek mieszkaniowy – 274,54 zł

Dopłata do czynszu – 175,46 zł

(450,00 zł – 274,54 zł)

Zdjęcie: pexels.com