Aktualności: Działania społeczne

MOPS – nabór rozstrzygnięty

24 lipca 2020

Zakończyła się rekrutacja na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nabór zwyciężyła Małgorzata Olejnik. Nowy dyrektor stargardzkiego MOPSu ma wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej – także na stanowiskach kierowniczych.

Małgorzata Olejnik pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Pracowała także w szczecińskim Urzędzie Miasta – przez 7 lat była dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych. Oprócz tego doświadczenie zawodowe zdobyła również w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Stargardzki MOPS tylko w ubiegłym roku wydał niemal 25 000 decyzji i rozstrzygnięć. Pracownicy socjalni w 2019 r. przeprowadzili prawie 6200 wywiadów środowiskowych. Ośrodek aktywnie wspiera rodziny, a także samotnych seniorów i osoby bezdomne. Formy pomocy są różne – to m.in. zasiłki, opłacenie miejsc w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze. W zeszłym roku wsparcie dla potrzebujących mieszkańców naszego miasta pochłonęło 95 000 000 zł – ponad 16 500 000 zł więcej niż w 2018 r.

Zdjęcie: pexels.com