Strona głównaWpisyDziałania społeczneMOPS pomaga skutecznie

Aktualności: Działania społeczne

MOPS pomaga skutecznie

26 kwietnia 2022

Na marcowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok. Podczas kwietniowego posiedzenia przyszedł czas na przedstawienie oceny ubiegłorocznych zasobów pomocy społecznej. Dokument zawiera szczegółową charakterystykę potrzeb stargardzian i możliwości ich zaspokajania. Z tym raportem również zapoznali się radni.

– Dzięki ocenie zasobów pomocy społecznej możemy zauważyć, że z roku na rok sytuacja stargardzian jest coraz lepsza. Spada liczba osób bezrobotnych i korzystających ze wsparcia finansowego. Jednocześnie widać wzrost liczby mieszkańców zgłaszających się po pomoc w sytuacjach związanych z przemocą w rodzinie i trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Można z tego wywnioskować, że w Stargardzie wzrasta świadomość tych problemów, a to pozwala na szybsze i skuteczniejsze wsparcie w konkretnych przypadkach – mówi Małgorzata Olejnik, dyrektor MOPS.

W 2021 r. z pomocy społecznej skorzystało 1944 mieszkańców naszego miasta. To prawie o 100 osób mniej niż w 2020 r. Wsparcie trafiało przede wszystkim do rodzin z problemem ubóstwa, zmagających się z długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością albo bezrobociem. MOPS udzielał świadczeń pieniężnych, ale oferował potrzebującym stargardzianom także inne formy pomocy – np. poradnictwo specjalistyczne czy usługi opiekuńcze. Płacił też za pobyty w Domu Pomocy Społecznej.

MOPS w zeszłym roku realizował kilka programów wspierających stargardzian o szczególnych potrzebach. Asystenci osobiści pomagali osobom z niepełnosprawnościami w codziennym życiu i aktywizowali ich społecznie. Z kolei z opieki wytchnieniowej skorzystali ci, którzy na co dzień zajmują się bliskimi. Dzięki takiemu wsparciu mieli szansę na odpoczynek i regenerację, a także zadbanie o własne zdrowie. Oba programy są kontynuowane również w 2022 r.

W ubiegłym roku stargardzki MOPS zatrudniał 154 osoby. Spośród nich 35 to pracownicy socjalni. 22 osoby posiadały w tym zawodzie specjalizację I lub II stopnia, a 11 – specjalizację z organizacji pomocy społecznej. W ośrodku było również 3 asystentów rodziny, którzy objęli opieką 50 rodzin.

Analiza zasobów pomocy społecznej w naszym mieście i najważniejszych problemów, z którymi borykają się stargardzianie, wykazała, że działania podejmowane przez MOPS są zgodne z kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Stargardu na lata 2021.

Zdjęcie: Paweł Bieg