Aktualności: Sprawy urzędowe

MPGK wyczyści kanalizację

3 lutego 2022

W Stargardzie sieć kanalizacji deszczowej jest regularnie czyszczona i konserwowana. Wciąż inwestujemy też w rozwiązania, które poprawiają jej działanie. Przez cały 2022 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej będzie dbać o wszystkie studzienki, wpusty i zbiorniki retencyjne w całym mieście. Dzięki temu zmniejszy się ryzyko ewentualnych lokalnych podtopień.

W stargardzkich ulicach jest ponad 860 studzienek i przeszło 1100 wpustów odprowadzających deszczówkę do kanalizacji. Trzeba jednak pamiętać, że przy długotrwałych, ponadwymiarowych opadach żaden system nie jest w stanie przyjąć ogromnych ilości wody w tak krótkim czasie. Jednak regularne czyszczenie i konserwacja wszystkich elementów kanalizacji deszczowej znacząco poprawia jej drożność i zmniejsza ryzyko ewentualnych podtopień. MPGK na bieżąco naprawia uszkodzone fragmenty kanałów, studzienek, dba o przepompownię wód deszczowych i analizuje skład ścieków. Wartość obsługi sieci kanalizacji deszczowej w 2022 r. w Stargardzie to ponad 110 000 zł.

W 2020 r. za 3 500 000 zł zbudowaliśmy kanalizację odprowadzającą deszczówkę do Iny. Instalacja przebiega pod ul. Bogusława IV, terenem Straży Pożarnej i ul. Warszawską do rowu przy torach kolejowych. Pełny efekt tej inwestycji mieszkańcy odczują po zakończeniu przebudowy wiaduktów przez PKP PLK. Kanalizacja o długości ponad 700 m przede wszystkim ograniczy zalewanie przejazdu pod torami na ul. Bogusława IV, ale też zmniejszy ryzyko lokalnych podtopień. Posłuży również do odprowadzania wody z ogromnego parkingu powstającego przy ul. Barnima.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum