Aktualności: Sprawy urzędowe

Mury w dobrych rękach

5 lipca 2022

Rozpoczęła się duża inwestycja w kolejny stargardzki zabytek. Blask odzyskają XIII-wieczne mury obronne wzdłuż ul. Klasztornej. Na ten cel miasto pozyskało prawie 1 000 000 zł dofinansowania. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace powinny się zakończyć w tym roku.

Cenne historycznie mury zostaną wzmocnione i zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Część podziemna zabytku będzie zaizolowana. Fragment murów o długości ponad 30 m zostanie odbudowany z odzyskanego i oczyszczonego kamienia oraz cegły gotyckiej. Kolejny element inwestycji to wzmocnienie fundamentów dwóch czatowni i ustabilizowanie całej konstrukcji obwarowań. Dodatkowo istniejące pęknięcia połączą stalowe pręty.

Dofinansowanie na remont murów wzdłuż ul. Klasztornej pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW.

Miasto regularnie inwestuje w remonty zabytków. To bardzo kosztowne projekty, dlatego aktywnie poszukujemy zewnętrznych źródeł finansowania. Tylko w ostatnich latach blask odzyskała Basteja, mury obronne przy ul. Strażniczej, Brama Portowa z fragmentem muru obronnego i Brama Wałowa. Zrewitalizowano również kamienicę przy ul. Bolesława Chrobrego, w której działa Stargardzkie Centrum Nauki FILARY.

Zdjęcia: UM w Stargardzie