Aktualności: Kultura

Muzealnicy nagrodzeni

5 października 2021

Jolanta Aniszewska i Marcin Burdziej z Muzeum Archeologiczno-Historycznego zostali docenieni przez jury konkursu Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2020. Otrzymali wyróżnienie za dwa projekty. Jeden z nich dotyczył rocznicy deportacji Żydów z niemieckiego Stargardu, a drugi – prac archeologicznych prowadzonych w kolegiacie.

Jolanta Aniszewska, zastępca dyrektora MAH, została nagrodzona za wystawę „Losy (nie)równoległe. W 80. rocznicę deportacji Żydów z niemieckiego Stargardu i Polaków z Kresów Wschodnich”. Ekspozycję można było oglądać w Parku Chrobrego. Autorka przypomniała losy ludzi różnej narodowości i wyznania, których połączyła ta sama tragiczna historia. Wywózka zniszczyła stargardzką społeczność żydowską, a dla Polaków na Kresach deportacja oznaczała konieczność szukania nowych domów w najpierw w trudnych warunkach Syberii, a po wojnie w nieznanym Stargardzie.

Wyróżnienie w konkursie dostał także Marcin Burdziej – twórca „Dziennika pisanego z krypty”. Na facebookowym profilu zainteresowani mogli śledzić postępy prac archeologicznych w kolegiacie. Przed remontem muzealnicy prowadzili badania m.in. w krypcie Gröningów, Moviusów i Krugerów. W „Dzienniku” znalazły się ciekawostki, zdjęcia i relacje. Można je sobie przypomnieć tutaj.

To kolejny sukces muzealników ze Stargardu w konkursie Zachodniopomorskie Muzealne Wydarzenie Roku. W poprzedniej edycji za oryginalną popularyzację dziejów naszego miasta i jego mieszkańców wyróżniony został projekt „Szepty starej kamienicy”. Jego autorami byli Patrycja Jakubiak i Przemysław Antczak.

Zdjęcia: FB/MAH