Aktualności: Edukacja

Najlepsi nauczyciele w Stargardzie

12 października 2023

Dzień Edukacji Narodowej to coroczne święto nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów tysięcy szkół i przedszkoli w całej Polsce. Jeszcze przed 14 października wyróżnienia otrzymali pedagodzy z miejskich i powiatowych placówek. Na co dzień w szkołach podstawowych i przedszkolach pracuje ich ponad 700. Dbają o wykształcenie przeszło 7000 młodych ludzi. W tej odpowiedzialnej pracy wspiera ich ponad 280 osób zatrudnionych w administracji i obsłudze.

– Edukacja to wyjątkowy dialog pomiędzy nauczycielem a uczniem. Pedagodzy przekazują młodym ludziom cenną wiedzę, ale robią znacznie więcej – wprowadzają w świat wartości i kształtują właściwe postawy. Dają uczniom swój czas, uważność i dzielą się życiową mądrością. Są takie chwile, kiedy moja teraźniejsza praca schodzi na dalszy plan i znów jestem nauczycielką. Tak właśnie czuję się podczas spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkim pracownikom oświaty życzę wytrwałości, sił w codziennej pracy i ogromnej satysfakcji z jej efektów – mówi zastępca prezydenta Ewa Sowa.

Jak co roku w Dzień Edukacji Narodowej nauczyciele z naszych placówek odebrali nagrody:

Kamila Zaguła – Przedszkole Miejskie nr 1,

Patrycja Korneluk – Przedszkole Miejskie nr 2,

Małgorzata Madejak – Przedszkole Miejskie nr 3,

Joanna Wdzięczna – Przedszkole Miejskie nr 4,

Karolina Olchowa – Przedszkole Miejskie nr 5,

Monika Bauza –  Przedszkole Miejskie nr 6,

Marcin Żółwiński – Szkoła Podstawowa nr 1,

Elżbieta Różyczka – Szkoła Podstawowa nr 2,

Irena Przybyłowska-Nowak – Szkoła Podstawowa nr 3,

Izabela Bartkowiak – Szkoła Podstawowa nr 4,

Dorota Busz – Szkoła Podstawowa nr 5,

Barbara Rynkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 6,

Anna Grudzińska – Szkoła Podstawowa nr 7,

Sylwia Laskowska – Szkoła Podstawowa nr 8,

Żaneta Bartosiewicz – Zespół Szkół,

Monika Berent – Szkoła Podstawowa nr 10,

Ewelina Waszkowiak – Szkoła Podstawowa nr 11,

Małgorzata Liwosz-Rogozińska – Młodzieżowy Dom Kultury,

Beata Mielnicka – I Liceum Ogólnokształcące,

Robert Goździk – II Liceum Ogólnokształcące,

Robert Białas – Zespół Szkół nr 1,

Małgorzata Makowska – Zespół Szkół nr 2,

Joanna Żurawska-Ubych – Zespół Szkół nr 5,

Jacek Szymczyk – Zespół Szkół Budowlano-Technicznych,

Monika Kowalczuk – Zespół Szkół Specjalnych,

Miłosz Puchniarski – Centrum Kształcenia Zawodowego,

Celina Jadacka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

Sylwia Herba – wychowawczyni w Bursie Szkolnej,

Irena Zalewska – doradca metodyczny w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli,

Aleksandra Olejnik – przewodnicząca Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność”,

Anna Gołofit – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,

Beata Żurek – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1,

Monika Kuna – dyrektor Zespołu Szkół,

Jolanta Faryńska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11,

Małgorzata Flas – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury,

Ewa Ściesińska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych,

Andrzej Kałuża – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego,

Tomasz Korytkowski – dyrektor Zespołu Szkół nr 1,

Marcin Przepióra – dyrektor Zespołu Szkół nr 2,

Nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymali:

Lilianna Janeczek – Szkoła Podstawowa nr 1,

Andrzej Ziętkowski – Szkoła Podstawowa nr 4,

Ewa Krysian – Młodzieżowy Dom Kultury,

Małgorzata Kosek – Zespół Szkół nr 5.

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej to również odpowiedni moment na wręczenie pedagogom awansów zawodowych – w tym roku 87 osób uzyskało stopień nauczycieli dyplomowanych lub mianowanych.

Uroczystość uświetniły występy dzieci ze stargardzkich szkół. Młodzi ludzie wyrecytowali humorystyczne wierszyki. Był również koncert uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej i Państwowej Szkoły Muzycznej. Z kolei hymn państwowy zagrał pianista Daniel Ziomko.

Zdjęcia: UM w Stargardzie