Aktualności: Edukacja

Nauczą nauczycieli

15 kwietnia 2024

Każdego roku z budżetu miasta przeznaczamy pieniądze na szkolenia dla pedagogów z miejskich szkół podstawowych, przedszkoli i Młodzieżowego Domu Kultury. Nauczyciele korzystają z wielu form doskonalenia. Biorą udział m.in. w warsztatach, konferencjach, wykładach i kursach. Jak zawsze bogatą ofertę szkoleń przygotował Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Specjaliści z PODN poprowadzą zajęcia dla kilkuset nauczycieli. Ich koszt to ponad 100 000 zł. Tematyka szkoleń jest bardzo różna i dostosowana do aktualnych potrzeb. Pedagodzy zapoznają się z najnowszymi metodami nauczania i oceniania. Zyskają również kompetencje, które pomogą w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach, również z niepełnosprawnościami. Warsztaty i kursy będą dotyczyły również skutecznych metod prowadzenia zajęć z konkretnych przedmiotów.

Dzięki szkoleniom w PODN nasi nauczyciele zyskają cenną wiedzę, którą wykorzystają w codziennej pracy z uczniami i przedszkolakami. Dowiedzą się także jak rozwiązywać problemy wychowawcze i reagować w sytuacjach kryzysowych. Udział w zajęciach pozwoli pedagogom podnieść swoje kompetencje, a także da im szansę na rozwój i awans zawodowy.

Zdjęcie: pexels.com