Aktualności: Edukacja

Nauczyciele będą się szkolić

30 marca 2023

Efektywne motywowanie uczniów, zarządzanie zespołem po pandemii, nowoczesne metody wsparcia dzieci i młodzieży, metody ochrony przed cyberprzemocą – to tylko kilka tematów szkoleń dla pedagogów z miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i Młodzieżowego Domu Kultury. Ich zakres jest bardzo szeroki i dostosowany do aktualnych potrzeb. W tym roku z budżetu miasta wydamy ponad 100 000 zł na podnoszenie kompetencji kilkuset nauczycieli.

Szkolenia dla pedagogów mają różne formy – warsztaty, kursy, konsultacje i spotkania pozwalają na zdobycie cennej wiedzy i wskazówek w codziennej pracy z młodymi ludźmi, a także z ich rodzicami. Nauczyciele mogą również poznać zasady dobrego zarządzania placówką oświatową i kierowania zespołem. Kolejnymi tematami poruszanymi na szkoleniach są nowoczesne metody pracy z uczniami z niepełnosprawnościami. Warsztaty dla pedagogów to nie tylko wiedza dotycząca efektywnego nauczania. Uczestnicy zdobywają również umiejętności, które pozwalają np. przeciwdziałać przemocy i udzielać młodym ludziom wsparcia w kryzysie psychicznym.

Tematy poruszane na szkoleniach są bardzo zróżnicowane. Zajęcia dla pedagogów ze Stargardu kolejny raz poprowadzą doświadczeni specjaliści z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. PODN co roku przygotowuje ofertę dostosowaną do aktualnych potrzeb. Udział w takich warsztatach przede wszystkim wpływa na efektywniejszą pracę z dziećmi i młodzieżą, ale dla nauczycieli jest również szansą na rozwój i awans.

Zdjęcie: pexels.com