Aktualności: Edukacja

Nauczyciele się uczą

25 października 2019

Do szkół w Stargardzie chodzi ponad 5500 dzieci. Na co dzień pracuje z nimi przeszło 730 pedagogów. W przypadku kilku placówek wyniki egzaminów przewyższają nie tylko średnią powiatu i województwa, ale nawet krajową. Są jednak również takie szkoły, w których rezultaty uczniów z niektórych przedmiotów mogłyby być lepsze. Nauczyciele szkół z całego powiatu spotkali się aby nad tym pracować.

Nauczyciele podstawówek ze Stargardu dyskutowali ze swoimi kolegami z różnych miejscowości w powiecie. Wymieniali poglądy i doświadczenia. Najważniejszym punktem była jednak część warsztatowa. Ich cel to zainspirowanie i pokazanie, jak prowadzić zajęcia tak, aby wiedza uczniów i wyniki osiągane na egzaminach były coraz wyższe.

Doradcy metodyczni z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli spotkali się z pedagogami podzielonymi na grupy. Zespoły koncentrowały się m.in. na skutecznych metodach nauki języka polskiego, angielskiego, matematyki oraz przedmiotów zawodowych. W grupach warsztatowych pracowali także dyrektorzy placówek koordynujący codzienne funkcjonowanie szkół.

– Cieszę się, że inicjatywa takich warsztatów została podjęta, bo wierzę, że efekty przyniosą korzyści. Egzaminy są złożonym mechanizmem. Przekażę uwagi i wnioski nauczycieli wypracowane podczas tych warsztatów bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – zadeklarował minister Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Egzaminy ósmoklasisty 2020 odbędą się w przedostatnim tygodniu kwietnia przyszłego roku.

Zdjęcia: UM w Stargardzie