Aktualności: Sprawy urzędowe

Nowa aleja na nowym cmentarzu

29 grudnia 2021

Na nekropolii przy ul. Spokojnej/Giżynek stale przybywa grobów. Spoczywa na niej już około 5 500 osób. Zgodnie z planami cmentarz w przyszłości będzie jeszcze większy. Trwa inwestycja w rozbudowę układu komunikacyjnego. Niedługo przybędzie tam fragment o długości 80 m zupełnie nowej alei.

Liczba grobów na nowym cmentarzu stale rośnie, dlatego już teraz trzeba tam inwestować w ścieżki, które w przyszłości pozwolą komfortowo dojść do miejsca pochówku kolejnych stargardzian. W miejscu budowy fragmentu nowej alei wykonywana jest również instalacja wodociągowa z dwoma punktami do czerpania wody. Nawierzchnia drogi będzie zrobiona z kostki betonowej. Prace o wartości prawie 220 000 zł powinny zakończyć się na początku przyszłego roku. W planach jest również dalsza rozbudowa tej alei w 2022 r .

Nowy cmentarz przy ul. Spokojnej/Giżynek powstał w 2002 r. Aktualnie zajmuje ponad 10 hektarów. W 2019 r. radni Rady Miejskiej zdecydowali, że w przyszłości nekropolia rozszerzy się w kierunku Golczewa. Tym samym nowy cmentarz powiększy się o kolejnych 10 hektarów. W Stargardzie na obu dużych nekropoliach komunalnych – przy ul. T. Kościuszki i ul. Spokojnej/Giżynek spoczywa łącznie około 35 000 osób.

Zdjęcia: UM w Stargardzie