Aktualności: Sprawy urzędowe

Nowa droga na Pyrzyckim

15 lipca 2021

Osiedle Pyrzyckie stale się rozwija. Wzrasta liczba mieszkań i domów, wykonywane są również kolejne inwestycje drogowe. W najbliższym czasie powstanie tam nowy fragment ul. W. Pileckiego. Jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy pojawią się na odcinku od ul. J. Twardowskiego do projektowanej drogi Bohaterów Getta Warszawskiego.

Z inwestycji skorzystają wszyscy mieszkańcy okolicy – zarówno kierowcy, ale również piesi i rowerzyści. Wzdłuż fragmentu ul. W. Pileckiego wyznaczone zostaną też równoległe miejsca parkingowe. Jezdnia będzie miała szerokość 6 m, a ciąg pieszo-rowerowy – 3,5 m. Całość uzupełni odpowiednie oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Wartość inwestycji to około 600 000 zł. Roboty powinny zakończyć się w grudniu. Prace będzie prowadziła stargardzka firma BUDPAK Paweł Szubert.

To kolejne uzupełnienie sieci dróg i ciągów pieszo-rowerowych na os. Pyrzyckim. W 2020 r. przedłużona została ul. Powstańców Warszawy. Mieszkańcy zyskali kilometr nowej jezdni oraz komfortowy ciąg dla pieszych i rowerzystów. Inwestycja umożliwiła bezpośredni wjazd z ul. Powstańców Warszawy w ul. W. Broniewskiego. Z kolei na skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawy z ul. Miłą wybudowano mini rondo. W tym roku przy ul. Miłej powstały też nowe miejsca parkingowe dla kilkunastu aut.

Zdjęcia: UM w Stargardzie