Aktualności: Sprawy urzędowe

Nowe na starym cmentarzu

12 lipca 2023

Wizyta na nekropolii przy ul. T. Kościuszki jest teraz bardziej komfortowa. Wzdłuż jednej z wyremontowanych alei stanęło 10 zupełnie nowych ławek. Wyremontowane zostało także wnętrze kaplicy. Blask odzyskały również ławki w jej pobliżu. Spółka Bio Star wydała na inwestycje ponad 30 000 zł.

Na starym cmentarzu regularnie przeprowadzane są remonty i pojawiają się kolejne udogodnienia dla osób odwiedzających groby swoich bliskich. 10 kolejnych ławek uzupełni ubiegłoroczne zakupy – w 2022 r. wzdłuż głównej alei przybyło w sumie 14 miejsc do odpoczynku. Teraz ławki pojawiły się przy kolejnej ścieżce. Dodatkowo na nekropolii przy ul. T. Kościuszki regularnie inwestujemy w kolejne nasadzenia zieleni.

Na starym cmentarzu odświeżona została również kaplica przy głównej bramie. Odnowiono wnętrza budynku, a 8 stojących naprzeciwko ławek wyremontowano. Kolejne modernizacje uzupełniają inwestycje z poprzednich lat. W 2021 r. nowa, wygodna nawierzchnia pojawiła się na 4 alejach. W 2022 r. blask odzyskała kwatera saperów.

Stary cmentarz to największa i najstarsza nekropolia w Stargardzie. Powstała w 1910 r. Na 20 hektarach spoczywa ponad 25 000 osób. Cmentarzem przy ul. T. Kościuszki i wszystkimi miejskimi nekropoliami zarządza Bio Star.

Zdjęcia: Bio Star