Aktualności: Edukacja

Nowy sprzęt dla szkół

9 września 2020

Do wszystkich podstawówek w Stargardzie trafiło kilkadziesiąt kolejnych laptopów i tabletów. Otrzymają je uczniowie w ramach programu „Zdalna Szkoła +”. Miasto pozyskało na ten cel prawie 125 000 zł.

Tym razem zakupiono 31 laptopów i 13 tabletów z dostępem do internetu. Sprzęt trafi do młodych stargardzian – przede wszystkim z rodzin wielodzietnych. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie nauki zdalnej. Laptopy i tablety są uczniom wypożyczane. Później wrócą do szkół, gdzie przydadzą się podczas zajęć w placówkach.

Kilka miesięcy temu do wszystkich podstawówek przekazano 21 laptopów i 18 tabletów. Teraz kolejni uczniowie skorzystają z nowoczesnego sprzętu. Komputery mają także dostęp do internetu. Środki na ten cel pochodzą z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zdjęcia: UM w Stargardzie