Aktualności: Sprawy urzędowe

Odbiór śmieci na nowych zasadach

29 października 2019

Od stycznia 2020 r. również w Stargardzie segregowanie śmieci będzie obowiązkowe. To konieczność wynikająca z przepisów prawa. Miasto musi dostosować się do nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi. Przy tych budynkach, gdzie jeszcze ich nie ma, muszą stanąć pojemniki na szkło, papier oraz metale i tworzywa sztuczne. Nowością jest kolejny zbiornik – na tzw. kuchenne bioodpady.

– Ustawodawca konsekwentnie podnosi – również wobec nas – wymogi w zakresie ochrony środowiska w obszarze gospodarki odpadami. Celem jest osiągnięcie niezbędnych poziomów recyklingu śmieci i ograniczenia ilości tych, które trafiają do składowania. Wszystko to niesie za sobą spore koszty. Nie da się realizować bardzo rozbudowanej gospodarki odpadami, uwzględniającej potrzeby ochrony środowiska, bez pokrycia wysokich kosztów realizacji tych zadań. Dotyczy to całej Polski – mówi prezydent Rafał Zając.

W wielu miejscach w kraju koszty wzrastają nawet o 100%. W przypadku Stargardu wiele wskazuje na to, że podwyżka średnio wyniesie nie więcej, niż 40% w stosunku do stawek obowiązujących od 2015 r. – W naszym mieście mamy spółki zajmujące się odpadami, nie narzucające wysokich marż i proponujące opłaty pokrywające w zasadzie jedynie koszty, które ponoszą. Dużo wyższe ceny w innych miastach i gminach są konsekwencją braku takich spółek mogących złożyć korzystne oferty w przetargach na świadczenie tych usług – dodaje prezydent Rafał Zając.

W Stargardzie do tej pory odpadów nie segregowano w 1100 budynkach jednorodzinnych i 384 wielorodzinnych. Za niewiele ponad 2 miesiące wszędzie tam będą musiały pojawić się pojemniki lub – w przypadku zabudowy jednorodzinnej – worki na odpady segregowane. To oznacza dostawienie ok. 140 tzw. gniazd do selektywnej zbiórki i przekazanie mieszkańcom w skali roku prawie 360 000 szt. worków na odpady.

Od przyszłego roku m.in. obierki, resztki warzyw i owoców, skorupki jajek, fusy i resztki jedzenia (bez mięsa) mają trafiać do oddzielnych, nowych, brązowych pojemników na kuchenne bioodpady. W całym mieście będzie ich prawie 5500.

Przyszłoroczne zmiany powodują chociażby konieczność zakupienia odpowiednich pojazdów do zbiórki segregowanych odpadów. Finansowe skutki nowych przepisów odczują też komunalne instalacje, na których zagospodarowywane są nasze śmieci. Będą ponosiły wyższe koszty za odbiór, spalanie i choćby rozdrabnianie bioodpadów. Do Ministerstwa Środowiska odprowadzą też większą opłatę środowiskową. W 70% wpływ na podwyżkę mają zwiększone wymogi ekologiczne. Pod uwagę trzeba wziąć również rosnące koszty pracowników i paliwa.

Do tej pory odbiór tony odpadów przez MPGK w Stargardzie kosztował ponad 232 zł. Po wprowadzeniu obowiązku segregacji szacowana stawka to ok. 324 zł. Wzrost ceny na podobnym poziomie może dotyczyć też zagospodarowania odpadów.

Mając na uwadze nowe przepisy prawa radni Rady Miejskiej uchwalili następujące miesięczne stawki za śmieci w 2020 r.:

a) budynki wielorodzinne:

27,00 zł – gospodarstwo jednoosobowe (było 20,00 zł za segregowane i 26,00 zł za niesegregowane),

49,00 zł – gospodarstwo dwuosobowe (było 35,00 zł za segregowane i 45,50 zł za niesegregowane),

65,00 zł – gospodarstwo trzy- i więcej osobowe (było 40,00 zł za segregowane i 52,00 zł za niesegregowane),

b) budynki jednorodzinne:

37,00 zł – gospodarstwo jednoosobowe (było 30,00 zł za segregowane i 39,00 zł za niesegregowane),

64,00 zł – gospodarstwo dwuosobowe (było 50,00 zł za segregowane i 65,00 zł za niesegregowane),

85,00 zł – gospodarstwo trzy- i więcej osobowe (było 60,00 zł za segregowane i 78,00 zł za niesegregowane),

Mieszkańcy budynków jednorodzinnych mogą zaoszczędzić 4 zł miesięcznie, jeśli zbudują przydomowy kompostownik, do którego będą trafiały bioodpady.

W związku ze zmianą wysokości opłat nie trzeba składać żadnych dokumentów.
​- Zachęcamy jednak tych właścicieli nieruchomości, którzy dziś deklarują brak segregacji, do zmiany sposobu zbierania odpadów już teraz. Ostatnie dwa miesiące roku to idealny okres przejściowy, pozwalający stopniowo oswoić się z segregacją odpadów. Od stycznia do czterech znanych frakcji dojdzie piąta, czyli odpady kuchenne – mówi Julita Siek, kierownik Działu Odbioru i Zagospodarowania Odpadów ZUK w Stargardzie. Niezależnie od tego do każdego gospodarstwa domowego listownie dotrą informacje o nowych stawkach.

Zdjęcie: UM w Stargardzie