Aktualności: Sprawy urzędowe

Opinia dendrologa do wyjaśnienia

7 czerwca 2019

Są już pierwsze efekty kontroli zarządzonej przez prezydenta Rafała Zająca. Buk w Parku Chrobrego był objęty aktualnym przeglądem. Zgodnie z ostatnią opinią dendrologa ze specjalistycznej firmy drzewo było zdrowe. Prawidłowość przeglądu zdaniem Zarządu Usług Komunalnych wymaga wyjaśnienia przez prokuraturę. Plac zabaw będzie odbudowany jeszcze w tym roku.

– Nie wyobrażam sobie, żeby podobna sytuacja – zwłaszcza na placu zabaw – mogła się powtórzyć. Cenię przyrodę, ale drzewo nie może być ważniejsze od zdrowia i życia człowieka. Musimy postawić na odmładzanie drzewostanu – zapowiada prezydent Rafał Zając.

Drzewa w parkach są poddane regularnemu monitoringowi ich stanu. Specjalistyczna firma bada je m.in. specjalnym tomografem. Uszkodzony buk również był objęty tymi czynnościami. Dendrolodzy zapewniali jednak ZUK o tym, że drzewo nie grozi wyłamaniem. W przeglądzie czytamy m.in. „(…) grubość ścian zewnętrznych jest wystarczająco gruba aby drzewo nie stwarzało zagrożenia wyłamaniem”. W dokumencie nie stwierdzono pojawienia się wewnątrz zgnilizny. Wskazano też, że następny przegląd jest konieczny dopiero w przyszłym roku.

Czwartkowe wydarzenie pokazało, że konieczne jest zastosowanie bardziej restrykcyjnych środków w trosce o bezpieczeństwo. Chodzi przede wszystkim o drzewostany zlokalizowane w zasięgu dróg, chodników, ścieżek spacerowych i placów zabaw.

Dziś w trybie awaryjnym rozpoczęła się wycinka buka, ponieważ po wyłamaniu konaru nie ma wątpliwości co do konieczności usunięcia drzewa. W miejsce zniszczonego fragmentu placu zabaw ma się pojawić nowy.

Zdjęcie: UM w Stargardzie