Aktualności: Kultura

Oznaczymy mogiły powstańców

17 lutego 2022

W Stargardzie na cmentarzu komunalnym spoczywa 5 uczestników powstania wielkopolskiego. Na ich grobach pojawi się specjalne oznakowanie. Na granitowych tabliczkach wygrawerowane zostaną imiona i nazwiska powstańców, daty ich urodzenia i śmierci oraz odpowiednia informacja o udziale w walkach.

W Stargardzie pochowanych jest 5 powstańców wielkopolskich. Wszyscy spoczywają na cmentarzu przy ul. T. Kościuszki. Z wnioskiem o ich upamiętnienie wystąpili członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”. Niedługo na grobach powstańców umieszczone zostaną pamiątkowe tabliczki.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu, obejmując swoim zasięgiem wiele okolicznych miejscowości. Walki zakończył rozejm podpisany w Trewirze 16 lutego 1919 r. W insurekcji wzięło udział około 17 000 osób, w tym około 2 000 ofiar śmiertelnych. W 2021 r. sejm ustanowił 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Grafika: powidz.pl