Aktualności: Sprawy urzędowe

Palą się do pracy

1 marca 2024

Prawie 1600 zdarzeń, w tym niemal 500 pożarów, a do tego szkolenia, kontrole, działania edukacyjne i dużo więcej – strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podsumowali cały 2023 rok. To właśnie oni wraz z kilkudziesięcioma jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej dbają o bezpieczeństwo stargardzian i mieszkańców całego  powiatu. Działają naprawdę szeroko – gaszą pożary, pomagają przy wypadkach drogowych, powodziach, ratują zwierzęta, a także organizują akcje krwiodawstwa.

– Dziękuję strażakom za każdy dzień służby – zarówno za wszystkie interwencje, jak i pozostawanie w pełnej gotowości do ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Dają stargardzianom poczucie bezpieczeństwa, a to bezcenna wartość. Reagują też na zmieniający się świat, stale zwiększając swoje kompetencje i umiejętności działania w przypadku nowych zagrożeń. Jestem przekonany, że z budżetu miasta należy regularnie wspierać strażaków. To inwestycja w ich bezpieczną służbę, która przekłada się na realną pomoc stargardzianom w różnych sytuacjach, nie tylko podczas pożarów – mówi prezydent Rafał Zając.

W Stargardzie przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej działa jednostka ratowniczo-gaśnicza. Dodatkowo na terenie całego powiatu jest 36 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Mamy także jednostkę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W 2023 roku musieli zmierzyć się z ponad 480 pożarami – w tym z 4 dużymi i 2 bardzo dużymi. Reagowali także na zagrożenia związane z obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Pomagali ratować ludzkie zdrowie i działali przy wypadkach samochodowych. Podczas corocznego podsumowania strażacy wspomnieli też najtrudniejsze interwencje z ubiegłego roku.

Miasto regularnie wspiera naszą jednostkę PSP. W 2023 roku strażacy zyskali kompletne stroje ochronne o wartości prawie 60 000 zł. Z kolei 100 000 zł z budżetu Stargardu pomogło w zakupie samochodu rozpoznawczo-ratowniczego.

Zdjęcia: UM w Stargardzie