Aktualności: Sprawy urzędowe

Parki w dobrych rękach

30 marca 2023

Koszą trawę, odśnieżają, naprawiają ławki, kosze na śmieci i dbają o czystość alejek – podopieczni Stargardzkiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną świetnie sprawdzają się w pielęgnacji terenów zielonych. Zarząd Usług Komunalnych powierzył im utrzymanie miejskich parków na najbliższe 2 lata. Członkowie PSONI pracują przez cały rok, z zaangażowaniem wykonując swoje obowiązki.

Do zadań podopiecznych Stowarzyszenia należy m.in. dbanie o trawniki, parkowe alejki i skarpy. Regularnie sprawdzają też stan schodów i placów na terenie wszystkich miejskich parków. Koszą trawę, likwidują chwasty z chodników, zamiatają, usuwają gałęzie, a zimą również odśnieżają. Kolejnym obowiązkiem jest nadzór nad elementami tzw. małej architektury – to tablice, ławki, kosze, stojaki na rowery. Członkowie PSONI zajmują się również malowaniem i naprawą ławek.

Podopieczni Stowarzyszenia dbają o naszą zieleń już od 2020 r. Najpierw – w 2018 r. – dostali pod opiekę Park 3. Maja. Bardzo dobrze wywiązywali się z powierzonych obowiązków, dlatego od kilku lat zajmują się już wszystkimi miejskimi parkami. Dzięki takiej aktywności pracownicy zatrudnieni w Zakładzie Aktywności Zawodowej mogą się rozwijać i zyskać większą samodzielność. Na co dzień pielęgnują tereny zielone, ale też porządkują i gotują. Praca sprawia im mnóstwo satysfakcji, a swoje usługi z powodzeniem oferują również firmom i osobom prywatnym.

Zdjęcia: FB/Pielęgnacja terenów zielonych i miejskich Zakład Aktywności Zawodowej CK