Aktualności: Sprawy urzędowe

PEC – komunikat

3 stycznia 2023

Jak informuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, mimo zapewnień, spółka nie otrzyma rekompensaty za obniżenie cen ciepła dla stargardzian. Decyzję w tej sprawie podjął podmiot Skarbu Państwa Zarządca Rozliczeń SA. w oparciu o interpretację opracowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Brak wypłaty rekompensaty skutkować będzie niestety wzrostem cen za energię cieplną dla mieszkańców Stargardu. Podjęte od kilku tygodni działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, jak również starania Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, o zmianę obecnej interpretacji i przekonania Zarządcy Rozliczeń S.A. do naliczenia rekompensaty nie wpłynęły jak dotychczas na zmianę jego stanowiska.

Tym samym, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zmuszone jest od dnia 1 grudnia 2022 r. stosować ceny i stawki opłat określone w taryfie dla ciepła zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki bez rekompensaty. Tabela opłat jest dostępna stronie internetowej www.pec.stargard.pl.

Jednocześnie PEC zapewnia, że gdyby udało się doprowadzić do zmiany niekorzystnej interpretacji stanu prawnego, to dokonane zostaną stosowne korekty wystawionych faktur.

Zdjęcie: Arkadiusz Krupa