Aktualności: Edukacja

Pieniądze dla szkół

23 stycznia 2024

Ponad 1 000 000 zł z funduszy unijnych popłynie do Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 8. Dzięki dofinansowaniu uczniowie zyskają nowy sprzęt, wezmą udział zajęciach dodatkowych i dostaną wsparcie psychologiczne. Skorzystają także nauczyciele, którzy dzięki udziałowi w szkoleniach zwiększą swoje kompetencje – także w zakresie pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

W najnowszym projekcie weźmie udział ponad 400 uczniów z Dwójki i Ósemki oraz 36 pedagogów z tych placówek. W szkołach pojawi się nowy sprzęt, który ułatwi prowadzenie lekcji – m.in. zestawy do robotyki i programowania, mikroskopy, modele biologiczne oraz zestawy doświadczalne do badania wody i powietrza. W SP nr 8 zmodernizowana zostanie szkolna sieć internetowa. Młodzi ludzie z obu placówek wezmą udział w dodatkowych zajęciach i kołach rozwijających ich zainteresowania. Dzięki temu zyskają m.in. tak zwane zielone kompetencje, czyli informacje na temat ochrony przyrody, zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego. Nową, aktualną wiedzę dostaną również nauczyciele, dla których przewidziano szkolenia.

Kolejnym elementem projektu jest organizacja wycieczek edukacyjnych – np. do Stargardzkiego Centrum Nauki FILARY i Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i socjoterapii. Z kolei spotkania z doradcami zawodowymi przydadzą się zwłaszcza uczniom ostatnich klas, przed którymi już niedługo wybór szkół średnich.

Wartość całego projektu to prawie 1 200 000 zł. Na ten cel pozyskaliśmy niemal 1 100 000 zł z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum