Aktualności: Działania społeczne

Pieniądze na sport i profilaktykę

10 maja 2023

Jeszcze w tym roku co najmniej 200 000 zł popłynie z budżetu miasta na zajęcia sportowe oraz działania związane z profilaktyką uzależnień i przemocy w rodzinie. Skorzystają z nich młodzi stargardzianie. Pieniądze trafią do podmiotów wyłonionych w konkursach ofert. Swoje propozycje można zgłaszać do 29.05. (poniedziałek).

Dokumenty trzeba złożyć w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego (ul. S. Czarnieckiego 17, pokój 26) lub przesłać pocztą na adres UM. Szczegółowe informacje o konkursach i wzór ofert można znaleźć tutaj. Podmioty, które zrealizują do końca 2023 r. zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, dostaną 150 000 zł. Z kolei 50 000 zł wydamy dodatkowo z budżetu miasta na profilaktykę uzależnień i przemocy w rodzinie wśród młodych ludzi. Mogą to być np. warsztaty, półkolonie i zajęcia edukacyjne.

Decyzję komisji konkursowej o rozstrzygnięciu konkursów poznamy na początku czerwca. Pieniądze na zajęcia sportowe pochodzą z Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, który jest realizowany w Stargardzie już od 2003 r. W planach na ten rok mamy jeszcze około 100 000 zł na wsparcie mieszkańców w ramach tego projektu.

Zdjęcie: Paweł Bieg/archiwum