Aktualności: Edukacja

Podium dla STBS

29 czerwca 2020

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zajęło III miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego za 2020 r. Zestawienie stworzyli specjaliści ze Strefy Gospodarki – dodatku tematycznego do Dziennika Gazety Prawnej. Jak podkreślili dziennikarze, stargardzka spółka pozytywnie wyróżnia się na tle innych TBS-ów z całej Polski.

Podczas tworzenia rankingu wzięto pod uwagę wiele kryteriów, m.in. wykorzystanie środków unijnych. STBS przeznacza zdobyte dofinansowania np. na termomodernizację kamienic w całym mieście. Również dzięki unijnemu wsparciu powstaje Stargardzkie Centrum Nauki. Kolejnym punktem odniesienia były działania podejmowane na rzecz lokalnej społeczności. STBS uczestniczy w pracach Społecznego Komitetu Rewitalizacji. Dzięki temu aktywizowani są mieszkańcy budynków wielorodzinnych i kamienic, a ich najbliższe otoczenie zyskuje nowy wygląd i funkcjonalność. Wraz ze Stowarzyszeniem „Potrzebny Dom” zorganizowano także festyn dla stargardzian z os. Lotnisko.

Ważnym i docenianym na arenie krajowej działaniem spółki jest mieszkalnictwo wspomagane. To szansa na normalne życie m.in. dla osób wychodzących z bezdomności, opuszczających różne formy pieczy zastępczej, seniorów, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Takie mieszkania są dostosowane do szczególnych potrzeb lokatorów i umożliwiają im większą samodzielność. Od 2019 r. z powodzeniem działa także program Złota Rączka. To bezpłatna pomoc w drobnych, domowych naprawach i remontach dla samotnych seniorów powyżej 75 lat.

Zdjęcie: STBS