Aktualności: Działania społeczne

Podsumowują i pomagają dalej

26 marca 2024

Co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje sprawozdanie ze swoich działań. To obszerny dokument, bo i form wsparcia dla potrzebujących stargardzian jest wiele. Mieszkańcy mogą liczyć na pracowników socjalnych, asystentów, psychologów, terapeutów i prawników. Otrzymują pomoc finansową, rzeczową i niematerialną. MOPS podsumował swoje działania w 2023 roku, ale w ośrodku cały czas dużo się dzieje. Trwają nabory do kolejnych edycji wartościowych programów. Warto dowiedzieć się o tym więcej i przekazać informacje np. bliskim, znajomym, sąsiadom. Ubiegłoroczne sprawozdanie radni Rady Miejskiej przyjęli jednogłośnie.

W 2023 roku z pomocy MOPS skorzystały 1764 rodziny, czyli w sumie 3393 osoby. Najczęstszym powodem konieczności wsparcia było ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. MOPS pomaga stargardzianom na różne sposoby. Potrzebujący otrzymują zasiłki, korzystają z usług opiekuńczych, mają opłacone pobyty w ośrodkach pomocy społecznej, dostają bezpłatne posiłki, a także pieniądze m.in. na zakup leków lub opału na zimę. W ubiegłym roku MOPS wsparł także 359 osób bezdomnych. Jak zawsze mogli oni skorzystać ze schronienia w noclegowni i ogrzewalni. Pracownicy ośrodka wraz ze Strażą Miejską i Policją jesienią i zimą prowadzili też regularne monitoringi miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. W wielu punktach na terenie miasta pojawiły się również plakaty i ulotki z informacjami o dostępnych formach pomocy.

Działalność MOPS jest naprawdę szeroka. Każdy, kto znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej, może liczyć na konkretną pomoc. W ubiegłym roku terapeuci z ośrodka udzielili prawie 2200 konsultacji w ramach programu „Szkoła-Rodzina-Środowisko”. Ze wsparcia psychologicznego skorzystało 252 uczniów ze stargardzkich szkół oraz ich rodzice i nauczyciele. MOPS pomagał i wciąż pomaga również osobom z niepełnosprawnościami. Trwa nabór wniosków od tych, którzy chcą skorzystać ze wsparcia osobistego asystenta. Więcej informacji tutaj. Są też opcje dla osób zajmujących się na co dzień swoimi bliskimi o szczególnych potrzebach. To nawet dwutygodniowy pobyt OzN w komfortowym mieszkaniu wytchnieniowym – szczegóły tutaj – albo wsparcie opiekuna na miejscu, w domu – więcej tutaj.

W sprawie przyjęcia sprawozdania każdego roku głosują radni Rady Miejskiej. Dzięki podsumowaniu wiemy, że w zeszłym roku wszystkie działania MOPS kosztowały prawie 60 000 000 zł. Większość pieniędzy pochodziła z budżetu państwa. Miasto wydało na pomoc społeczną ponad 26 000 000 zł. MOPS pozyskiwał też środki z różnych zewnętrznych funduszy. W ośrodku zatrudnionych było 156 osób – w tym 19 pracowników socjalnych, 17 specjalistów pracy socjalnej, 3 asystentów rodziny, 5 psychologów, terapeuta, konsultant prawny i radca prawny. Pracownicy regularnie uczestniczyli w szkoleniach i kursach zwiększających ich kompetencje oraz umiejętności.

Zdjęcie: Paweł Bieg/archiwum