Aktualności: Sprawy urzędowe

Pomniki jak nowe

12 grudnia 2023

Zakończyła się kolejna inwestycja na Międzynarodowym Cmentarzu Wojennym. Dwa pomniki zostały kompleksowo wyremontowane. Blask odzyskały monumenty upamiętniające żołnierzy francuskich i włoskich. Na nekropolii przy ul. W. Reymonta zamontowano także tablicę z informacją o grobach polskich jeńców wojennych. Więcej o tym szczególnym miejscu i wydarzeniach można posłuchać w najnowszym podcaście Książnicy Stargardzkiej.

Oba pomniki dokładnie wyczyszczono, a ubytki zostały uzupełnione. Całość zabezpieczono przed niekorzystnym działaniem pogody. Blask odzyskały także napisy i elementy ozdobne – teraz są dużo bardziej czytelne i wyraźne. Dodatkowo wokół pomników wykonana została nowa nawierzchnia. Całość kosztowała prawie 240 000 zł. Na ten remont pozyskaliśmy 210 000 zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inwestycja dobrze uzupełniła poprzednie prace – w 2022 roku na nekropolii przy ul. W. Reymonta wyremontowaliśmy jeden z pomników i ogrodzenie.

Międzynarodowy Cmentarz Wojenny to szczególne miejsce na mapie Stargardu. Spoczywają tam żołnierze różnych narodowości i wyznań – uczestnicy obu wojen światowych. Są groby Polaków, ale również m.in. Amerykanów, Brytyjczyków, Francuzów, Serbów i Włochów. Na nekropolii pojawiła się także tablica z informacją o polskich jeńcach wojennych, więźniach obozów w Stargardzie i w okolicznych miejscowościach. Pierwsi z nich zostali tam pochowani już we wrześniu 1939 roku. O tym trudnym rozdziale naszej historii i wojennych realiach jenieckiego obozu w najnowszym podcaście z cyklu „Pamięć miasta” opowiada Jolanta Aniszewska, dyrektor Książnicy. Można go posłuchać tutaj.

Zdjęcia: UM w Stargardzie