Aktualności: Działania społeczne

Pomoc na wyciągnięcie ręki

22 września 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnym Programie Terapeutycznym dla Osób Uwikłanych w Przemoc Domową. Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno ofiary, jak i ci, którzy stosują przemoc. Każda grupa terapeutyczna będzie zamknięta. Zgłoszenia są przyjmowane do końca września.

Aby dołączyć do programu, wystarczy zadzwonić pod nr tel. 91 578 45 77 wew. 133 albo osobiście przyjść do Koordynatora Zespołu ds. Przemocy i Pomocy Psychologicznej lub pracownika socjalnego w MOPS (ul. Warszawska 9a, poniedziałek – piątek, 8:00-15:00). Osoby, których dotyczy problem przemocy w rodzinie najpierw porozmawiają z psychologiem, a potem dołączą do grup terapeutycznych.

W ramach programu zaplanowano 10 dwugodzinnych spotkań dla ofiar przemocy domowej oraz 25 dwugodzinnych sesji dla osób stosujących przemoc. Program obejmuje wsparciem również dzieci – w ramach spotkań indywidualnych. Kolejna pomoc to terapia systemowa dla par/rodzin, które już wcześniej brały udział w podobnych programach, ale nadal potrzebują konsultacji z psychologiem.

Udział w grupach terapeutycznych jest nieodpłatny.