Aktualności: Sprawy urzędowe

Pomoc prawna na odległość

16 marca 2020

[AKTUALIZACJA] Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z powodu stanu epidemii w Polsce zawieszeniu ulega udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze Powiatu Stargardzkiego w formie bezpośrednich wizyt w punktach.

Pomoc świadczona będzie wyłącznie za pośrednictwem komunikacji na odległość. Preferowana jest forma kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez komunikator internetowy lub telefonicznie. Najwygodniejszą formą uzyskania pomocy jest wysłanie wniosku przez e-mail.

Wzór pisma znajduje się w załączniku. Wypełniony i podpisany dokument wraz
z oświadczeniem (skany lub zdjęcia) należy przesłać na adres stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl wpisując w tytule nieodpłatna pomoc prawna. W wiadomości należy też wskazać Państwa inicjały – tj. pierwszą literę imienia oraz pierwszą literę nazwiska – zatem w tytule informacji: nieodpłatna pomoc prawna XX (symbole X stanowią inicjały).

W wyjątkowej sytuacji  uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie takiego wsparcia przez telefon  – 91 480 49 19, 91 480 49 23.

W przypadku pytań związanych z funkcjonowaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Stargardzkiego można dzwonić do Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie  tel. 91 480 49 19 lub 91 480 49 23 od 8:00 do 15:00.

Zdjęcie: pexels.com

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego – powiat stargardzki

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją