Aktualności: Sprawy urzędowe

Pomysł na plac Wolności

26 listopada 2019

Rejon pl. Wolności to jedna z najważniejszych lokalizacji w Stargardzie. Jest miejscem reprezentacyjnym, a jednocześnie uczęszczanym przez wielu mieszkańców. Wszyscy są zgodni, że plac i jego okolice powinny być efektownie zagospodarowane. Do tego potrzeba jednak m.in. spójnej wizji. Radni Rady Miejskiej uchwalili projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie.

– Koncepcja zagospodarowania placu Wolności została rozstrzygnięta w konkursie. Zwycięzca stworzył projekt w taki sposób, aby w przyszłości był on możliwy do realizacji zgodnie z przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowanie obejmuje plac Wolności w szerokim zakresie. Jednym z najważniejszych punktów planu była ewentualna rozbudowa Stargardzkiego Centrum Kultury – mówi Piotr Mync, zastępca prezydenta.

Dokument wskazuje obszar o powierzchni ok. 2,7 ha. Znajduje się on dokładnie pomiędzy ul. Wojska Polskiego, J. Piłsudskiego, A. Mickiewicza, a także Parkiem Chrobrego. Największym budynkiem na placu jest Stargardzkie Centrum Kultury. Dzięki uchwaleniu planu, możliwa będzie dalsza rozbudowa kina – zgodnie z wytycznymi może powstać nowa sala. Projekt chroni także zieleń miejską, w tym tereny Parku Chrobrego należące do stargardzkich plant. Informacje zawarte w dokumencie określają też nowe nasadzenia.

Plan porządkuje przestrzeń, umożliwiając także jej przekształcanie. Chroni zabytki oraz precyzuje zasady powstawania nowych budynków. To projekt wieloletni, do którego stosować się mają zarówno inwestorzy, jak i miasto. Z odpowiedniego zagospodarowania tego terenu mogliby skorzystać przede wszystkim mieszkańcy. Uporządkowana przestrzeń to poprawa estetyki i funkcjonalności tej części miasta. Uchwalony przez radnych plan jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum