Aktualności: Edukacja

Pomysły na rowery

30 stycznia 2020

Na ulicach Stargardu widać coraz więcej osób, które jako środek komunikacji wybierają rower. To zdrowy i ekologiczny transport. W naszym mieście wciąż przybywa ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych, planowane są też kolejne rozwiązania. Cykliści na specjalnie zorganizowanym dla mieszkańców spotkaniu zgłaszali swoje pomysły i uwagi na usprawnienie tego typu komunikacji.

W Stargardzie jest już ponad 28 km ścieżek rowerowych. Będą kolejne. Podczas spotkania z projektantem mieszkańcy poznali podstawowe zasady wyznaczania tras dla cyklistów. To duże wyzwanie zwłaszcza w centrum miasta, gdzie szerokość jezdni i chodników jest ściśle określona. W takim przypadku rozwiązaniem może być wyznaczenie pasów rowerowych na ulicach, bez konieczności poszerzania jezdni. Odpowiednio oznakowana przestrzeń zwiększa bezpieczeństwo cyklistów. Tego typu pasy mogłyby powstać m.in. na ul. J. Piłsudskiego, ul. Wojska Polskiego i ul. S. Wyszyńskiego.

Innym sposobem poprawy bezpieczeństwa rowerzystów jest uspokojenie ruchu. To rozwiązanie wykorzystywane tam, gdzie nie ma możliwości na wyznaczenie pasa rowerowego lub drogi rowerowej. W naszym mieście taką metodę można wprowadzić np. na ul. H. Sienkiewicza, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. J. Kochanowskiego. Uspokojenie ruchu polega m.in. na montażu progów zwalniających i budowie sinusoidalnych ramp.

Wyznaczenie na ulicach w centrum Stargardu pasów rowerowych pozwoli na połączenie już istniejących ścieżek z nowymi trasami. Dzięki temu cykliści zyskają dodatkowe kilometry bezpiecznego poruszania się po mieście. Dodatkowo wymalowanie pasów rowerowych nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i długiego czasu wykonania. W najbliższym czasie w Stargardzie powstaną też typowe ścieżki, oddzielone od ulic pasem zieleni lub krawężnikiem. Takie rozwiązania pojawią się wzdłuż ul. Spokojnej oraz na przedłużeniu ul. Powstańców Warszawy do ul. W. Broniewskiego.

Zdjęcia: Tadeusz Surma/UM w Stargardzie