Aktualności: Sprawy urzędowe

Popracowali historycznie

7 kwietnia 2023

Dla wielu stargardzian ta informacja może być nowością. Nasze miasto ma historyczną dzielnicę – Burzykowo. To nieistniejąca już wieś, która w latach 50. została zajęta przez żołnierzy Armii Czerwonej. W latach 90. tereny dawnego Burzykowa włączono w granice Stargardu. Na początku kwietnia kilkudziesięciu ochotników wzięło udział w pracach porządkowych na opuszczonym wiejskim cmentarzu.

Nekropolia dawnego Burzykowa znajduje się dzisiaj na obszarze Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Cmentarz powstał na przełomie XIX i XX wieku, a ostatnie pochówki mogły mieć miejsce nawet na początku lat 50. XX wieku. Muzeum Archeologiczno-Historyczne zorganizowało akcję porządkowania tego terenu. W efekcie pracy kilkudziesięciu osób odkryto około 20 płyt i kamieni nagrobnych oraz fragmenty żeliwnych krzyży.

Jak zapowiada MAH, działania na terenie dawnej nekropolii będą kontynuowane.

Zdjęcia: S. Alex, J. Tatoń, A. Bierca