Aktualności: Sprawy urzędowe

Popracują dla miasta

28 listopada 2023

Ponad 200 skazanych znajdzie w przyszłym roku bezpłatne zatrudnienie w miejskich spółkach, szkołach podstawowych i przedszkolach. W ramach odbywania kary zajmą się m.in. utrzymywaniem porządku i drobnymi naprawami. Rekordziści mają do przepracowania nawet rok.

W 2024 r. najwięcej osób zostanie zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Nawet 100 skazanych będzie tam wykonywać prace porządkowe przez 4000 godzin. Z takiej formy pomocy skorzysta również Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji. W MPK 40 osób przez cały rok przepracuje w sumie 19 200 godzin. Skazani wykonają swoje obowiązki również m.in. w Stargardzkim Centrum Kultury, Ośrodku Sportu i Rekreacji, w miejskich szkołach podstawowych i przedszkolach oraz w Stargardzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. To jedna z form resocjalizacji, a także realna korzyść dla miasta.

Takie zadania najczęściej wykonują osoby, wobec których zasądzono tzw. karę ograniczenia wolności. W zależności od wyroku mają do odpracowania od 20 do 40 godzin w miesiącu. W Stargardzie zatrudniamy również osadzonych, czyli tych, którzy odbywają karę więzienia. W przyszłym roku 5 osób z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie wykona prace społecznie użyteczne w kilku szkołach i przedszkolach, a także w Młodzieżowym Domu Kultury i w kolegiacie.

Zdjęcie: pexels.com