Aktualności: Działania społeczne

Posiłki zapewnione

28 listopada 2023

1100 stargardzian skorzystało tylko w ubiegłym roku ze wsparcia w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Taka pomoc funkcjonuje u nas już od 2019 r. Na listopadowej sesji Rady Miejskiej przyjęty został program na lata 2024-2028. To konkretne wsparcie dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta.

Uczniowie otrzymują ciepłe obiady w swoich szkołach. Pozostali uczestnicy programu dostają produkty spożywcze, pieniądze na zakup jedzenia lub gotowe posiłki w jadłodajni Centrum Socjalnego Caritas. „Posiłek w szkole i w domu” ma za zadanie ograniczyć liczbę niedożywionych dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. To również pomoc dla dorosłych – seniorów, osób samotnych i z niepełnosprawnościami.

W Stargardzie „Posiłek w szkole i w domu” realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to program rządowy, ale pieniądze na taką formę pomocy wydajemy również z budżetu miasta. Przez cały 2023 r. w sumie wydamy na ten cel 750 000 zł, z czego 600 000 zł to dofinansowanie, a 150 000 zł – środki własne.

Grafika: gov.pl