Aktualności: Biznes

PPNT rośnie w siłę

29 stycznia 2020

Przed nami kolejna ogromna, historyczna inwestycja w Stargardzie za ponad 28 000 000 zł. Zdecydowanie rozwinie się Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii. Przeszło 20 hektarów PPNT zostanie kompleksowo dozbrojonych. To zwiększenie atrakcyjności tych terenów dla nowych przedsiębiorców, ale także korzyści dla obecnych firm i mieszkańców. Prezydent Rafał Zając podpisał w tej sprawie umowę z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem. Na ten projekt miasto zdobyło prawie 23 000 000 zł dofinansowania ze środków unijnych.

– W naszym rejonie PPNT to jeden z największych zagospodarowanych terenów przemysłowych. Jednocześnie park wciąż ma ogromny potencjał – dlatego ruszamy z dalszym uzbrajaniem działek inwestycyjnych. Wydamy na ten cel imponującą kwotę ponad 28 000 000 zł. Daje nam to niewątpliwie także szansę na przyciągnięcie kolejnych firm, przekładające się na dynamiczny rozwój całego Stargardu. Dziękuję za wsparcie marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi – mówi prezydent Rafał Zając.

Inwestycja zdecydowanie zwiększy atrakacyjność kolejnych terenów w PPNT. Dzięki uzbrojeniu następnych działek, możliwe będzie pozyskanie nowych przedsiębiorców. W ramach projektu wykonana zostanie kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikami retencyjnymi, sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej. Ważne są także drogi wewnętrzne – powstaną 3 odcinki jezdni o łącznej długości prawie 1,5 km. Wzdłuż nowych dróg będą też chodniki z kostki betonowej i komfortowe ciągi pieszo-rowerowe. Cały teren oświetli prawie 50 lamp z oprawami LED.

Tereny inwestycyjne zostaną przygotowane przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach, ale dynamiczny rozwój PPNT daje możliwość lokowania tutaj także dużych firm. Kompleksowe uzbrojenie działek zwiększy dostępność obszarów przemysłowych zarówno dla inwestorów, jak i pracowników oraz kontrahentów. Projekt poprawi także bezpieczeństwo w tym miejscu. Dodatkowo infrastruktura wewnętrzna parku będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, co ułatwi im podjęcie pracy.

Inwestycja powinna zakończyć się w drugiej połowie 2021 r.

Obecnie Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii zajmuje około 850 hektarów. W sumie zatrudnionych jest tam około 4000 ludzi. Dzięki dostosowaniu kolejnych działek dla biznesu w PPNT pojawią się nowe firmy, a co za tym idzie – jeszcze więcej miejsc pracy dla stargardzian.

Zadanie wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie”, działanie 1.11 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Zdjęcia: UM w Stargardzie